KVINOJA

Mnogi ljudi se pitaju zašto želimo uzgajati kvinoju u Hrvatskoj. To nije domaće sjeme, a nije ni poznato na tržištu. Međutim, vjerujemo da kvinoja i druge vrste povrća i žitarica imaju mnoge prehrambene dobrobiti koje mogu pomoći u poboljšanju prehrane, kao i diverzifikaciji poljoprivredne proizvodnje. U 2013, FAO je proglasio kvinoju kao hranu godine u svrhu borbe protiv siromaštva i iskorjenjivanje gladi i neuhranjenosti.

"Suočeni s izazovom povećanja proizvodnje kvalitetne hrane za prehranu svjetske populacije u kontekstu klimatskih promjena, kvinoja nudi alternativu za one zemlje koje pate od nesigurnosti hrane. Stoga je Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2013.g. kao "Međunarodnu godinu kvinoje", u znak priznanja  ljudi s Anda, koji su uspjeli sačuvati kvinoju u svom prirodnom stanju kao hranu za sadašnje i buduće generacije, kroz  iskustva predaka života u skladu s prirodom. "(FAO, 2103) http://www.fao.org/quinoa-2013/en/

Mi nismo zainteresirani za proizvodnju kvinoje u velikim količinama. To je opcija za promjenu monokulture na našem području, kao i omogućiti kvinoju dostupnu domaćim ljudima koji si ne mogu priuštiti visoke cijene uvozne kvinoje na našem tržištu.

Kao Čileanka, Su je zainteresirana za testiranje čileanskih vrsta kvinoje koja dolazi iz čileanskih srednjih i južnih provincija. Uglavnom zato što postoje neke sličnosti u pogledu klimatskih uvjeta i zato što želi promicati čileansku kvinoju i podržati čileanske poljoprivrednike.